Mapy Overwatcha

Jak już wcześniej zostało powiedziane, gra Overwatch oferuje osobie podejmującej zabawę, wiele możliwości wynikających z wyboru, nie tylko bohatera, z którym w danym momencie będziemy się identyfikować i wykorzystywać zdolności przez niego posiadane, ale także i odpowiedniej mapy będącej tłem dla naszych poczynań. Mapa jest odzwierciedleniem rzeczywistości, miejsca, w jakim toczy się dana bitwa. Gracze mogą walczyć w dowolnym miejscu na świecie i tylko od nich zależy, gdzie rozpoczną swoją zabawę.

Każda z proponowanych map, obojętnie czy będą to wnętrza egipskiej świątyni, czy też zakątki Japonii, ma swój odmienny i specyficzny charakter. Jej układ i warunki, które spełniać powinny poszczególne zespoły, są specyficznymi, wymagającymi znajomości oraz ukrytej niekiedy historii. Gracz w trakcie gry stopniowo poznaje wszystkie jej aspekty, odnajduje rozwiązania i możliwości, które służą oczywiście jednemu celowi, celowi, jakim jest odniesienie sukcesu w walce, czyli po prostu jej wygranie.

Poprzez fakt, iż dostęp do wielu map, jakże różnorodnych w swojej grafice, jest nieograniczony, gracz otrzymuje możliwość zmiany otoczenia w zależności od swojego nastroju, czy też upodobań. Sprawia to, iż gra nie nudzi się i przez długi czas potrafi jej użytkownika zaskakiwać, co stanowi jej niewątpliwy oczywiście atut. Postarajmy się więc, przybliżyć w kilku słowach poszczególne typy map, będące podstawowym przecież jej elementem, ich treść i graficzny obraz, dając tym samym możliwość poznania klimatu, w jakim osadzona jest gra Overwatch.